Bank infomation

Thông tin chuyển khoản: 
Account name (tên tài khoản): Công ty cổ phần phát triển Nguyên Việt
Account number (Số tài khoản): 0611001941594
Bank: Vietcombank - chi nhánh Ba Đình Hà Nội
Bank swift code (mã SWIFT): BFTV VNVX