Đồ gia dụng

Phin pha cà phê gốm Bát tràng, Oriberry

Phin cà phê gốm Bát tràng vẽ chuồn đen, men rạn, dung tích 4oz

0
Bán tại cửa hàng
Phin pha cà phê gốm Bát tràng, Oriberry

Phin cà phê gốm Bát tràng vẽ chuồn đỏ, men rạn, dung tích 4oz

0
Bán tại cửa hàng
Cốc Bát tràng giả vuốt, chuồn đen

Cốc chuồn đen, men rạn giả vuốt Bát tràng dung tích 5.5oz

0
Bán tại cửa hàng
Cốc men rạn, chuồn kim Bát tràng.

Cốc men rạn, vẽ tay chuồn kim Bát tràng, dung tích 16oz 

0
Bán tại cửa hàng
Phễu lọc cà phê Oriberry

Phễu lọc cà phê Oriberry, gốm Bát tràng có rãnh thoát khí giúp dòng chảy cà phê ổn định

0
Bán tại cửa hàng