Khay men xanh hoa dây cổ Bát tràng, 6x9x2cm

Khay men xanh hoa dây, Bát tràng. Việt nam

9cm(L) x 6cm(W) x 2cm(H)
Hoạ tiết hoa dây cổ
Men xanh

Availability: 
Còn hàng
 Bát Tràng

Khay men xanh, hoạ tiết vẽ tay hoa dây cổ dài 9cm, rộng 6cm.

Related products

Khay men xanh hoa dây, Bát tràng. Việt nam

9cm(L) x 6cm(W) x 2cm(H)
Hoạ tiết hoa dây cổ
Men xanh

0
Bán tại cửa hàng
Bát men đỏ giả cổ, Bát tràng. Việt nam

27oz, HxD 6.5x21.5cm
Hoa dây vẽ tay 
Men đỏ, giả cổ

0
Bán tại cửa hàng
Bát men xanh chuồn kim, Bát tràng. Việt nam

9.5oz, HxD 4.5x12cm
Hoạ tiết chuồn kim vẽ tay
Men xanh

0
Bán tại cửa hàng
Bát men xanh giả cổ, Bát tràng. Việt nam

27oz, HxD 6.5x21.5cm
Hoa dây vẽ tay 
Men xanh, giả cổ

0
Bán tại cửa hàng
Bát men xanh bèo, Bát tràng. Việt nam

3.4oz, HxD 3.5x8cm
Hoạ tiết bèo vẽ tay
Men xanh

0
Bán tại cửa hàng
Bát men vàng giả cổ, Bát tràng. Việt nam

27oz, HxD 6.5x21.5cm
Hoa dây vẽ tay 
Men vàng, giả cổ

0
Bán tại cửa hàng