ORIBERRY LÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Oriberry hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội. Cùng với nông dân, Oriberry giảm đói nghèo thông qua sản xuất cà phê và trà Việt nam chất lượng cao. Từ kinh nghiệm gần 20 năm làm việc trong các dự án phi lợi nhuận với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, năm 2010 Oriberry được thành lập để phát triển cộng đồng bền vững hơn nhờ sản xuất và kinh doanh cà phê, trà theo hình thức thương mại công bằng. Mục tiêu của Oriberry là tạo thêm việc làm cho các hộ gia đình nông dân, nhà sản xuất nhỏ và cung cấp dịch vụ thuận tiện tới khách hàng.