Cửa hàng Oriberry

 

Oriberry hiện có 04 cửa hàng tại Hà nội tại các địa chỉ 21 Xuân diệu, 36 Ấu triệu, 23-25 Đặng Tiến Đông và 01 Phạm Sư Mạnh. 
 
21 Xuân Diệu, Tây hồ 
 
36 Âu Triệu, Hoàn Kiếm (đã đóng cửa)
 
23-25 Đặng Tiến Đông, Đống đa
 
01 Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm