Cốc và bộ ấm chén

Bat trang ceramic cup, Vietnam - Oriberry coffee

Cốc men xanh, vẽ tay phù dung, Bát tràng, dung tích 7-7,5oz

0
Bán tại cửa hàng
Cốc bát men xanh Bát tràng hoạ tiết phù dung

Cốc bát men xanh Bát tràng hoạ tiết phù dung vẽ tay, dung tích 13.5oz

0
Bán tại cửa hàng
Cốc Bát tràng hoa văn phù dung

Cốc men xanh phù dung không quai Bát tràng, dung tích 6-6,5oz

0
Bán tại cửa hàng
Cốc bát men xanh Bát tràng hoạ tiết chuồn kim

Cốc bát men xanh Bát tràng hoạ tiết chuồn kim vẽ tay, dung tích 13.5oz

0
Bán tại cửa hàng
Cốc Bát tràng hoa văn bèo

Cốc men xanh bèo vẽ tay Bát tràng, dung tích 7-7.5oz

0
Bán tại cửa hàng
Ấm Bát tràng men trắng hoa chanh tại Oriberry Coffee

Ấm men trắng hoa chanh Bát tràng dung tích 13oz

0
Bán tại cửa hàng

Trang