Đồ gia dụng

Khay men xanh hoa dây, Bát tràng. Việt nam

Khay men xanh, hoạ tiết vẽ tay hoa dây cổ dài 9cm, rộng 6cm.

0
Bán tại cửa hàng
Bát men xanh giả cổ, Bát tràng. Việt nam

Bát men xanh, hoa dây giả cổ Bát tràng hình nón, đường kính 21.5cm

0
Bán tại cửa hàng
Bát men vàng giả cổ, Bát tràng. Việt nam

Bát men vàng, hoa dây giả cổ Bát tràng hình nón, đường kính 21.5cm

0
Bán tại cửa hàng
Bát men đỏ giả cổ, Bát tràng. Việt nam

Bát men xanh, hoa dây giả cổ Bát tràng hình nón, đường kính 21.5cm

0
Bán tại cửa hàng