Bát men xanh bèo Bát tràng, 100ml

Bát men xanh bèo, Bát tràng. Việt nam

3.4oz, HxD 3.5x8cm
Hoạ tiết bèo vẽ tay
Men xanh

Availability: 
Còn hàng
 Bát Tràng

Bát men xanh, vẽ tay bèo, Bát tràng, đường kính 8cm

Related products

Bát men xanh phù dung, Bát tràng. Việt nam

3.4oz, HxD 3.5x8cm
Hoạ tiết phù dung vẽ tay
Men xanh

0
Bán tại cửa hàng
Khay men xanh hoa dây, Bát tràng. Việt nam

9cm(L) x 6cm(W) x 2cm(H)
Hoạ tiết hoa dây cổ
Men xanh

0
Bán tại cửa hàng
Bát men xanh giả cổ, Bát tràng. Việt nam

27oz, HxD 6.5x21.5cm
Hoa dây vẽ tay 
Men xanh, giả cổ

0
Bán tại cửa hàng
Bát men xanh chuồn kim, Bát tràng. Việt nam

9.5oz, HxD 4.5x12cm
Hoạ tiết chuồn kim vẽ tay
Men xanh

0
Bán tại cửa hàng
Bát men đỏ giả cổ, Bát tràng. Việt nam

27oz, HxD 6.5x21.5cm
Hoa dây vẽ tay 
Men đỏ, giả cổ

0
Bán tại cửa hàng
Bát men vàng giả cổ, Bát tràng. Việt nam

27oz, HxD 6.5x21.5cm
Hoa dây vẽ tay 
Men vàng, giả cổ

0
Bán tại cửa hàng